Категории

„Игрите на неЗнайко"    ©  TM

са образователни, ситуационни, мобилни, непрекъснато променящи се. Предназначени са за деца във възрастова граница от 9 до 17 години. Представляват отворена система за копиране на казуси от действителността, даващи възможност на играчите да упражнят и усетят развитието и последиците на една реална възможност. Позиционирани са в области, които се срещат и прилагат в ежедневието и за които все още не може да се каже, че са застъпени в образованието и в личностното развитие на индивида. Възпитава подрастващите в уважение  към труда във всичките му проявления, елиминира притеснението от непозната материя, предразполага към вземане на решение и анализ на решението. Възпитава в дух на предприемачество, лоялност, работа в екип. Преминалите през тези игри пренасят обратно в живота разиграните казуси и вземат правилни решения. Това се дължи на непрекъснато обновяваните игрови ситуации и свалянето на реални такива върху игралното табло. Играта не остарява и е в непрекъснато развитие.

 

 

 

 

Znaiko.eu

 

А това е сайта   www.znaiko.eu