Категории

„Игрите на неЗнайко

„Игрите на неЗнайко" © TM
са образователни, ситуационни, мобилни, непрекъснато променящи се. Предназначени са за деца във възрастова граница от 9 до 17 години. Представляват отворена система за копиране на казуси от действителността, даващи възможност на играчите да упражнят и усетят развитието и последиците на една реална възможност. Позиционирани са в области, които се срещат и прилагат в ежедневието и за които все още не може да се каже, че са застъпени в образованието и в личностното развитие на индивида. Възпитава подрастващите в уважение към труда във всичките му проявления, елиминира притеснението от непозната материя, предразполага към вземане на решение и анализ на решението. Възпитава в дух на предприемачество, лоялност, работа в екип. Преминалите през тези игри пренасят обратно в живота разиграните казуси и вземат правилни решения. Това се дължи на непрекъснато обновяваните игрови ситуации и свалянето на реални такива върху игралното табло. Играта не остарява и е в непрекъснато развитие. Могат да се приемат като адаптиран за деца вариант и развитие на играта „CashFlow" на Робърт Кийосаки.

 

Игрите могат да се използуват и като образователен курс по „Елементарни финанси", обхващащ големи области от приложението на корпоративните финанси - банки, осигуровки и застраховки, борси, бизнес и курс по „Елементарно право". Изграждат реални предстви за обществото и организацията му, дават терминологични познания и практическа ориентация за същността на институциите и операциите извършвани в тях и в областите в коита са позиционирани, използваемостта им, начините на действие и ползите в ежедневието. Възпитават в пазарно поведение децата, а в частност и родителите. Встъпителните нива от игрите, могат да се използуват и за „Семейни игри" и да се продават в съответните магазини. По-високите равнини, нива и модули следва да се играят в клубове и Водещите да имат съответстващо за нивото на играта познание. Допуска се разработването и на други области, подходящи за ситуационни игри. Игрите допускат учредяване на наградни фондове и участие на конкурсни начала - индивидуално и екипно.

 

Организирани са в: области (равнини) - нива - модули. Във всяка равнина се развиват всички нива и съответните модули към тях. Играта се ръководи от Водещ, който обяснява непознатите термини, ситуации и операции. Контролира и направлява правилността на записванията и воденето на статистика. За улеснение всяка игра има достъпен терминологичен речник и достатъчно указания за справяне с материята от децата и родителите. Допуска се деца, преминали и успешно защитили чрез изпит едно ниво да бъдат водещи на други деца и развитие на програмата „Деца обучават деца".

 

Продължителността на една игра средно е от 90 минути, в зависимост от развитието на ситуациите. В една игра е препоръчително да участват между 4 и 6 играчи, отделно от водещия. Водещия не е играч. Допуска се игра с продължение.

 

„Игрите на не-Знайко" включват ситуации с продукти и услуги, предназначени за масовите потребители, давайки възможност на семействата и на широк кръг потребители да получават не само информация за тяхното съществуване, а да добиват представа за действието, ползите и правилата на употреба. Това от своя страна води до намаляване на грешките и до коректно и осъзнато използуване на тези продукти и услуги.

 

Център „неЗнайко" ще се радва на всички, които имат желание да работят съвместно с него за разработването и популяризирането на образователните игри.

 

 

Изтегли този файл като .doc