Категории

Централния клуб неЗнайко е създаден през 2005 година.

В него членуваха 10 деца и вземаха активно участие в тестовете на игрите от серията „Личен труд". С тяхна помощ се коригираха и създаваха поетапно различните игри от серията „Моите пари" на „Игрите на неЗнайко". След една година игри резултатите при пилотната група деца бяха следните:
          2 деца напуснаха групата, поради преместване;
          1 дете спря да играе по здравословни проблеми;
          1 дете започна да посещава активно извънкласни занимания с частни учители с цел приемане в конкретно училище; 
          2 деца драстично подобриха оценките си по математика и другите предмети. Започнаха да обръщат внимание на парите в портмонето си и за какво харчат. Промениха приоритетите си.
          2 деца се насочиха да спестяват и да влагат парите си в банка.
          1 дете се прояви като лидер.
          2 деца активно взеха участие в създаването на нови ситуации за игрите, проявявайки творчество.
Сега децата вече са пораснали и може да се обобщи резултата от игрите. Въпреки развитието само на една от сериите, от нередовните занимания и прекъсвания, децата придобиха умения, опит и знания за справяне с паричните потоци.

 

Това е кратката история на началото.

Сега има клубове и в училища.

 

neznaiko